Vill du få mer lönsamhet, bättre beslut, mer innovation, kreativitet och arbete? Så får du det att hända:

24 april, 2015

Assessment center, Executive Search, Jämställdhet, Mångfald , , , , , , , , , , , , ,

Katherine W. Phillips är professor i ledarskap och etik vid Columbia University och har visat korrelation men också kausalitet kring att  social mångfald ökar kreativiteten och uppmuntrar sökandet efter ny kunskap och nya perspektiv – vilket leder till bättre beslut och bättre problemlösning. Detta gäller framför allt innovationsdrivna och kreativa organisationer.

Mångfald kan leda till bättre bottenrad såväl som banbrytande upptäckter och innovation.

I en studie gjord av Christian Deszö på Universify of Maryland tillsammans med David Ross på Columbia University studerades företagsledningarna i USAs 1.500 största bolag. Studien visade att kvinnorepresentationen i företagsledningarna ledde till högre värdering med i genomsnitt 42 MUSD per bolag (Ca. 336 mkr). De fann också att företagen som prioriterade innovation såg större ekonomiska vinster när kvinnor var en del av företagsledningen.

Credit Suisse Research Institute publicerade en rapport 2012 där de undersökt 2.360 bolag, globalt, mellan 2005 och 2011. De fann att företag med en eller fler kvinnor i styrelsen hade högre avkastning på eget kapital, lägre skuldsättning och bättre genomsnittlig tillväxt.

Orlando Richard vid University of Texas i Dallas fann i en studie att ökad mångfald i banker som har fokus på innovation har en klar länk till bättre finansiell prestation.

Olika perspektiv viktigt – social mångfald stödjer det

Nyckeln till att förstå varför mångfald är positivt handlar om att folk som sätts ihop för att lösa problem kommer med olika perspektiv, olika åsikter och olika information. Professor Phillips exemplifierar med att bygga en bil – då behövs ingenjörer, kvalitetskontrollanter mm – mångfald i form av olika discipliner. Men samma sak gäller det hon kallar social mångfald. En kvinnlig och en manlig ingenjör kan ha olika perspektiv på ett problem precis som en ingenjör och en fysiker.

Blandade grupper vinner

I de studier Katherine W Phillips tar upp finns många matnyttiga experiment:

I en studie gjord av Magaret Neale vid Stanford och George Northcraft vid University of Illinois fördelades studenter i grupper om tre, några grupper bestod enbart av vita, andra inkluderade en mörkhyad person. Alla grupperna fick i uppgift att lösa en mordgåta samt fick samma grundläggande information om fallet. Men var och en fick också någon unik pusselbit. För att kunna lösa gåtan måste de alltså dela med sig av all information de hade. Resultatet? De blandade grupperna vann överlägset, eftersom grupper där alla var lika förutsatte att de alla hade samma information och delade samma perspektiv. De blandade grupperna förutsatte att de hade olika information och olika perspektiv – det gjorde det lättare för dem att lösa gåtan.

Om du ser olik ut är du mer orginell

En annan studie gjord av Anthony Lising Antonio, professor på Stanford Graduate School of Education lyckades visa att när en mörkhyad person uttalade ett avvikande perspektiv till vita personer så uppfattades det som mer originellt än när exakt samma avvikande perspektiv framfördes av en vit person till andra vita personer. När vi hör något avvikande från någon som inte är som vi själva så skapar det mer tankekraft hos oss än när det kommer från någon som är olik oss själva.

Vi jobbar hårdare om vi tror att vi möter oliktänkande

I en studie har Katherine W Philips mf.l. frågat 186 personer om de är demokrater eller republikaner, sen läst upp en mordgåta för dem och bett dem bestämma sig för vem som är skyldig. Därefter fick de skriva uppsats till en person som inte höll med om deras slutsats men som de skulle träffa i ett möte – där uppgiften var att argumentera för att få över den andre på sin egen sida. Hälften fick också reda på att den personen kom från det andra politiska lägret. Resultatet var att de som visste att de argumenterade emot det andra politiska lägret förberedde sig bättre inför mötet. Dvs när vi möter oenighet från personer som är socialt är olika oss själva, så jobbar vi hårdare.

Bättre beslut, prestation och resultat

Det finns fler exempel; om hur mångfald leder till högre kvalitet i forskning, att det ger bättre jurybeslut, leder till bättre presentationer osv. Vi jobbar helt enkelt hårdare, tar bättre beslut, presterar bättre och når bättre resultat i socialt diversifierade grupper. Det är anledning nog för företag att adressera frågan om mångfald.

Vi kan hjälpa er bli mer objektiva och uppnå mer diversifierade grupper

Stardust Executive arbetar med strukturerade och objektiva lösningar inom bl.a. Executive Search och Assessment. Vi har satt upp strukturerade processer för att kunna maximera objektivitet samtidigt som vi minimerar risk. Vi har Sveriges vassaste tjänst för Assessment / personbedömning. Det leder till objektiva resultat i rekryteringsbeslut och till diversifierade grupper hos våra kunder. Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan göra för att nå just mångfald och jämställdhet genom att bli mer strukturerad när du rekryterar, internt eller externt.

Kontakta oss så berättar vi mer.