Vårt sätt att jobba

I grunden för vårt sätt att jobba finns en starkt affärskopplad personbedömning – som vi är experter på att göra. Den personbedömningen kan stå för sig själv och ge dig beslutsunderlag. Eller så kan vi låta den ligga till grund för utvecklingsinsatser, coachingprogram, karriärrådgivning eller outplacement.

Vi kan också erbjuda konsulttjänster där vi kan kreera processer där personbedömning, rekrytering eller coaching ingår – eller utbilda din organisation.

Vi jobbar strukturerat med alla våra tjänster för att skapa reella resultat som kopplas till din affär. Vi följer forskningen och nyttjar de bästa verktygen och metoderna på marknaden för att utesluta våra egna fördomar och vår egen subjektivitet. Istället tittar vi på din affär och vad som ska göras där – och mäter hur individen svarar mot de förväntningarna. På så sätt kan vi isolera vilken utveckling en redan anställd medarbetare eller grupp av medarbetare behöver. Vi kan mäta hur väl en kandidat i en rekryteringsprocess motsvarar förväntningarna – vi kan peka ut riktningen för en person som är villrådig i karriären eller precis har blivit uppsagd.

Vi minimerar helt enkelt subjektiviteten och tittar på det som behöver göras imorgon. Det minimerar risken för dåliga beslut. Det minimerar kostnader och leder till affärsresultat.

 

Objektivitet viktigt för mångfald och jämställdhet

Att arbeta med objektivitet innebär att alla individer får samma chans vilket minimerar diskriminering. Resultatet blir oftast jämställdhet mellan könen och överrepresentation av individer med icke-traditionell bakgrund. D v s kvotering eller positiv särbehandling behövs inte när man bedömer individer objektivt och strukturerat.

 

Så här gör vi

 

Vi arbetar med kompetensbaserade verktyg och metoder som kan kopplas till din affär. Vi väljer vilka kompetenser som ska mätas tillsammans med dig. När vi gör vår personbedömning så är det inte vår magkänsla som får tala. Det är färdighetstest(er), personlighetsanalys, motivations- och drivkraftsanalys, strukturerade kompetensbaserade intervjuer och simuleringsövningar. I simuleringsövningar och intervjuer sätter vi poäng på fördefinierade beteende som vi letar efter -och som är mappade mot de kompetenser vi vill mäta. Tester och analyser är direkt kopplade till samma kompetenser. Det ger ett totalbetyg per kompetens från alla de verktyg och moment som kandidaten genomgått. Eftersom alla kandidater bedöms på samma sätt är de därmed jämförbara med varandra – objektivt och kopplat till din affär. Resultatet blir rapporter och rekommendationer som är tydliga, konkreta och handfasta. Oavsett om det ska ligga till grund för rekryteringsbeslut, utvärdering, coaching, utveckling, rådgivning eller outplacement.

Forskningen ger oss rätt

Många använder CV och biografisk data i kombination med sin egen intuition. All forskning visar att validiteten i att förutsäga framtida framgång genom biografisk data och CV är låg (0.3 enligt Schmidt & Hunter, Psychological bulletin 1998). Färdighetstester i kombination med en strukturerad intervju är högre (0.52) – dock ger Assessment & Development centers den högsta validiteten (upp till 0.7) för att förutsäga framtida framgång. Vi har paketerade lösningar där vi kan gå olika djupt beroende på hur mycket du behöver veta.

Kvalitet och värde för dig

Vi har utvecklat våra processer för att skapa mätbarhet, resultat och framgång för våra kunder, kandidater och deltagare i coaching och outplacementprogram – såväl som för att säkra kvalitet i det vi gör. Detta ger dig reellt värde.