Saville Consulting – The Wave – nytt assessment verktyg

18 september, 2014

Assessment verktyg , , , , ,

För oss på Stardust Executive är det viktigt att alltid ligga i framkant när det gäller de verktyg vi använder. Vi vill komma djupare och få mer nyanser kring de personer vi möter. Vi vill ha mesta möjliga förmåga att förutsäga framtida framgång i en roll – vilket gör att vi alltid är på jakt efter assessment-verktyg med hög validitet att förutsäga just framtida framgång. Vid sidan av det söker vi verktyg som tillför andra dimensioner än de vi redan har – och en sådan önskad dimension är den kulturella dimensionen, s.k. cultural fit.

Det här är Saville Consultings assessment verktyg The Wave

Peter Saville, grundare till Saville Consulting är S:et i SHL och den som för 40 år sedan forskade fram OPQ, ett av världens mest använda assessment verktyg. Peter Saville såg dock att det fanns helt andra möjligheter idag. Forskningen har tagit stora steg framåt, Internet och webben har bidragit med helt andra möjligheter. Tidigare tester och analyser är gjorda för papper och sen överförda till webben utan att dra nytta av ebbens alla möjligheter. Saville Consulting startades 2004 för att utveckla nya tester och analyser som från början är gjorda för webben och som drar nytta av odena forskning. ”The Wave” är en integrerad analys som mäter personlighet, motivation och talang både ipsativt (du får gradera dig själv som mest och minst) samt normativt (du får gradera dig fritt) – på ett sätt som skapar mycket hög träffsäkerhet. Validiteten är uppmätt till över .5 vilket är mycket högt för den här typen av verktyg. The Wave kan dessutom mäta hur pass väl individen passar i olika organisationskulturer, dvs just”cultural fit”.

The Wave finns på över 30 olika språk. Rapporterna är mycket träffsäkra samt ytterligt exakta och beskriver mycket nyanserat individens personlighet i kombination med dennes talang och motivation – på ett sätt som gör att individen verkligen känner igen sig. I rapporten får vi även ut den kulturella dimensionen – var man kommer mest till sin rätt samt vilken typ av kultur man ska undvika. Allt detta mäts i en och samma analys som tar ca 40 minuter att genomgå.

Kompetensbaserat

Som alltid med de verktyg vi arbetar med så kan The Wave även kopplas till kompetenser. Saville consulting har en egen kompetensmodell men det finns möjlighet att koppla den till andra kompetensmodeller om så önskas.

Vi är bland de första i Sverige att bli certifierade i detta och andra av Saville Consultings verktyg som håller världsklass och som redan nu har en mycket stark global position.

Användningsområde

The Wave kan användas för flera olika syften: Rekrytering och utvärdering på alla nivåer. Det kan användas som bas för utveckling och coaching, eller för karriärplanering och karriärcoaching.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!