Öka effektiviteten och vinsten genom moderna rekryteringsverktyg

29 oktober, 2014

Assessment verktyg , , , , , ,

Om din rekryterare inte har sett över sin arsenal av assessment-verktyg (verktyg för att utvärdera kandidater i t.ex. rekryteringsprocesser, personlighetsanalys t.ex.) de senaste åren så är det stor risk att du sitter kvar med gamla verktyg som spelat ut sin roll och kostar dig mycket i form av minskad effektivitet i din organisation och därmed – pengar. Flera äldre verktyg har en validitet på ca 0.3 i att förutsäga framtida arbetsprestation – men med ett modernt verktyg som Saville Consultings The Wave når du en validitet på strax under 0.6. I en studie konstateras att om du idag ”råkar” anställa 10% låg-presterare så kan du med bättre verktyg komma ned i 2%. Dvs verktyg med hög validitet minskar dramatisk antalet grava rekryteringsfel. Det innebär att du kan identifiera fler medel- och topp-presterare som genererar större värden – och därmed större vinster – med hjälp av rätt verktyg.

I en studie publicerad 2008, utförd på 308 personer jämfördes bl.a. Saville Consultings The Wave, SHLs OPQ, Thomas Internationals DISC med de 308 personernas faktiska arbetsprestation. Man utvärderade vilka av dessa verktyg som bäst korrelerade med en tredje parts värdering av individernas arbetsprestation. I denna studie blev det synnerligen tydligt vilken total skillnad det är på gamla och nya verktyg. Saville Consultings The Wave Professional Styles kom ut med validitet på strax under 0.6 (hög validitet) medan OPQ, 16PF och Hogan Personality Inventory kom ut med validitet runt 0.3 (låg validitet).

Validitet

Return on Investment

I rapporten konstateras att det finns en linjär relation mellan validitet och return on investment. Om du byter ut ett test med validitet på 0.2 till ett med 0.4 så dubblerar du din kostnadsnytta eftersom det är mer sannolikt att du att du väljer kandidater som kommer prestera bättre. Sannolikheten att ”råka” anställa en låg-presterare istället för en en topp-presterare minskar när du har en rekryteringsmetod med hög validitet. Om du idag har en validitet på 0.3 så kommer 1 av 10 personer du anställer ”råka” vara en låg-presterare. Med en validitet på 0.6 är det 1 av 50 personer som kommer igenom. Dvs verktyg med hög validitet minskar dramatisk antalet grava rekryteringsfel. Det ger dig fler medel- och topp-presterare. Det ger dig högre prestation och därmed troligen högre vinster.

Hur ser då förhållandet mellan låg-, medel- och topp-presterare ut? Det finns flera olika siffror på det, men en någorlunda modest jämförelse ser ut så här:

Arbetsprestation

Källa: Harvard Business Review, citerar Journal of applied psychology. 

Det finns siffror som visar på ännu större skillnader – siffror som bl.a. publicerats i Financial Times. Vi har egna siffror – från företag som inte arbetar med assessmentverktyg alls – där låg-presterare ligger på 29% och toppen på 292% – redan i arbeten med låg komplexitet. Lek nu med tanken att du kan ha fler topp-presterare (som levererar uppemot 3 ggr mer än dina medelpresterare) och att du kan undgå att anställa ytterligare 45 av 50 låg-presterare till förmån för medel och topp-presterare. Det kan göra underverk för företagets och organisationens resultat.

Stardust Executive kan hjälpa dig att sätta upp rekryteringsprocesser som i mycket hög grad säkrar att du får fatt i topp-presterarna. Vi kan utföra hela rekryteringsprocesser, bistå med kunskap och konsultation, hjälpa dig i valet av verktyg eller erbjuda en second opinion när du rekryterar internt såväl som externt. Kontakta oss så berättar vi mer.