Jämställdhet ger lönsamhet

2 juli, 2014

Executive Search , , , , , ,

 

Ännu en dag i Visby på tema mångfald, rekrytering, styrelser och ledningsgrupper. En panel som diskuterar detta består enbart av kvinnor. En annan består av tre kvinnor och en man – och han kommer från mediesidan, inte från ägare, styrelse eller operativ ledning i ett av de bolag som diskuteras. De har fått frågan. Samtliga har tackat nej.

Nästan bara män i valberedningarna

På ett av seminarierna presenterar Women in Progress en siffra som visar att 84% av valberedningarna till börsnoterade bolag består av män. Över hälften av dessa är över 60 år gamla.

Det kanske finns en viss naturlighet i att valberedningar är seniort tunga, men att de inte når upp i mer än 16% kvinnor är anmärkningsvärt. Allbright stiftelsen har också visat att endast 14 av 261 noterade bolag har en kvinnlig VD vilket sätter Sverige i botten, internationellt sett. Enligt Jeff Anderson, Counselor for Public Diplomacy, US Embassy Stockholm finns det en stor skillnad i att vi i Sverige har väldigt få kvinnor som VD medan USA har en kvinna som CEO för Pepsi, IBM, HP och en hel radda av gamla klassiska s.k. blue chip-companies.

Jämställdhet är lönsamt

Så varför detta ointresse bland ägare för att diskutera frågan? Jag noterar att i publiken på dessa events är jag nästan ensam man. Trots att här finns mycket att lära. World Economic Forum har visat att företag som är jämställda är mer lönsamma och mer innovativa. McKinsey visade i sin undersökning från 2010 att företag med fler än 30 procent kvinnor i ledningen har 56 procent högre rörelseresultat jämfört med bolag som endast har män i ledningen.

Det borde alltså ligga i allas generella intresse att rätta till obalansen – men framför allt ligger det i ägarnas intresse.

Kvotering fel väg att gå

Vilken väg ska man gå för att lösa detta? Norge har valt kvotering till börsnoterade bolags styrelser vilket har fungerat. Men det har inte spillt av på företagsledningarna som är lika ojämställda som innan man införde kvoteringslag – enligt officiella siffror från Norge. Jag hör även många begåvade personer i Visby resonera att ska det bli förändring behöver kvinnor komma in med individuellt mandat och respekt för sin kompetens – och att kvotering inte är en bra entrébiljett för att uppnå detta.

Anders vanligast

Vi är övertygade om att det enda sättet att nå balans är att se till att ha ett representativt urval av kandidater att utvärdera – på både bolagsledningsnivå såväl som på styrelsenivå – och att utvärdera dessa kandidater strukturerat, kompetensbaserat och objektivt. Allbright-stiftelsen har visat att Sveriges vanligaste styrelseledamot heter Anders, är 60 år gammal. Anders är också börsens vanligaste person i ledningsgruppen, men då 50 år gammal.

Allbright-stiftelsen har också räknat på vem som är den vanligaste talaren på seminarier i Visby under Almedalsveckan. Japp. Anders igen.