Talent Management

Talent Management eller Human Capital Management är nyckeln till din organisations framgång. Det handlar om hela talangförsörjningsprocessen, att identifiera, attrahera, utveckla och behålla dina topptalanger är centralt för att din organisation ska nå framgång. Vi kan erbjuda lösningar som hjälper dig att göra just det – att bygga din framtida framgång genom människor.

Strategiska konsult-tjänster

Du kan dra nytta av våra kunskaper såväl som våra partners kunskaper i små som stora Talent Management-projekt. Vi har de nödvändiga resurserna för att utveckla din Talent Management strategi, implementera den och förse dig med verktyg och lösningar. Vi kan leverera detta både lokalt och/eller globalt.

Skräddarsytt

Vi kan skräddarsy din kompetensmodell. Vi kan definiera en process för att identifiera, kvalificera och välja ut high potentials. Vi kan hjälpa dig att sätta upp en process för successionsplanering, hjälpa dig med processer och leverans av rekrytering till trainee-program.

Lita på oss – ta kontakt med oss idag!

Vi har de nödvändiga verktygen, erfarenheten och kunskaperna för att vara en rådgivare du kan ha förtroende för. Vår erfarenhet visar att kunder sällan har ett tydligt definierat behov – men vi kan hjälpa dig att definiera det och göra det tydligt. Kontakta oss för ett första möte och en inledande dialog.