Second opinion – processen

Att få en objektiv extern bedömning kan det finnas flera skäl till. Till att börja med ger det andra perspektiv och mer djup i bedömningen – och dessutom är vår second opinion kompetensbaserad. Det kan behövas när man rekryterar internt, när man har egna kandidater som t.ex. kommit via det egna eller närståendes nätverk – eftersom man själv kan vara färgad av tidigare intryck eller det intryck andra har kommunicerat. En Second Opinion kan också vara en god idé för att säkra att kandidaterna bedöms på samma objektiva sätt och att igen favoriseras. Det minimerar risken för att kandidaterna får ett dåligt intryck av rekryteringsprocessen – vilket är extra viktigt när man rekryterar internt. För ett ännu djupare perspektiv är Assessment Center ett alternativ. Läs mer om det här…

 

Grunden

 

Krav- och kompetensprofil

Om inte en kravprofil redan finns så utvecklar vi den gemensamt. Vi ställer utmanande frågor för att komma till kärnan och hitta vad som är viktigt och kritiskt. Vi genomför en kompetensworkshop för att ta fram de avgörande kompetenserna.

Kontakt och intervjuer

Vi tar kontakt med den eller de kandidater du vill få bedömda och bjuder in dem till intervju och att fylla i våra tester och analyser.

Tester & Analyser

Som minimum använder vi ett abstrakt färdighetstest, en personlighets- och en motivationsanalys som alla kopplas till de utvalda kompetenserna. Vi arbetar med verktyg från Hudson och Saville Consulting för detta. Samtliga tester står på solid vetenskaplig grund, har hög validitet, kan kopplas till kompetenser och står under vetenskaplig kontroll. Att tester och analyser är kompetensbaserade gör att kandidater kan rangordnas gentemot varandra på en skala.

Kompetensbaserad intervju

Vi utvecklar en uppdrags-specifik intervjuguide där vi ställer öppna frågor utifrån kompetensdefinitionerna. Vi ber om konkreta exempel från kandidatens egen erfarenhet och bedömer svaren utifrån förutbestämda beteendeindikatorer. Betyg sätts därefter på varje kompetens och kompletterar värdena från tester och analyser. Under intervjun får också kandidaten feedback på de tester och analyser som gjorts.

Slutfasen

 

Skriftlig rapport

För varje kandidat får du en fyllig skriftlig rapport där vi går igenom deras ambition och motivation, vad vi funnit ut i intervjun kring kompetenserna och resultatet av deras tester och analyser samt vår slutgiltiga bedömning – en samlad bild. Om du har flera kandidater kan du därmed jämföra kandidaterna med varandra och titta på deras detaljerade resultat.

 

Extratjänster

 

Kundens/dina egna intervjuer

Om kunden inte redan genomfört egna intervjuer kan vi bistå med en separat tjänst – att utveckla intervjuguider och beteendeindikatorer att bedöma kandidaterna mot, om så önskas.

Referenstagning

Vi genomför referenstagningen åt er på ett grundligt, strukturerat och kompetensbaserat sätt.  Allt samlas i ett tydligt dokument där ni dels kan se sammanfattning av våra intryck men också de ordagranna svaren. Om ni behöver mer djuplodande bakgrundskontroll kan vi erbjuda detta som en separat tjänst.

Onboarding

Många företag har dåligt med tid till introduktion vilket kan skapa ineffektivitet i starten. Vi erbjuder en extra tjänst att starta ett coachprogram under uppstarten. Den nyanställde chefen har därmed ett externt bollplank som kan hjälpa till att skapa struktur, lösa upp knutar och bidra till lösningar på de problem som uppstår. Läs mer om våra individuella coaching-program här…