Rekrytering

När du vill minimera risken – gör en affärskopplad personbedömning

När man rekryterar på magkänsla kallas det att göra en klinisk bedömning. Forskning visar tydligt att det är förenat med stora risker och har låg prognosförmåga att förutse framtida arbetsprestation, dvs framgång i jobbet. Stardust Executive står istället för det man brukar kalla för ett mekaniskt synsätt på rekrytering. Det innebär att vi arbetar med mycket starkt inslag av tester i alla rekryteringsprocesser. Alla moment i vår process poängsätts. Vi använder färdighetstester och personlighetsanalys tidigt i processen vilket ger ett bättre underlag för att selektera kandidater. Våra intervjuer är strukturerade, kompetensbaserade och väl förberedda – alla kandidater får samma grundfrågor. Vi för-definierar vad vi letar efter i kandidaternas svar – och poängsätter deras svar. På så sätt jämförs alla på samma grunder. Det blir objektivt. Som ett kvitto på det så blir resultatet väsentligt mer jämställt, vi uppnår väsentligt högre grad av mångfald – utan att kvotera eller försöka särbehandla någon.

Modernt, professionellt, affärsorienterat

Det är helt enkelt ett modernt, professionellt och mer affärsorienterat sätt att rekrytera. Det leder till bättre prestationer, mer jämställdhet, bättre resultat, mindre risk och mer mångfald. Det är helt enkelt bättre för din verksamhet.

Assessment Center inkluderat – där ser vi affärsförmågan

Vi gör en strikt affärskopplad personbedömning. I våra rekryteringar inkluderar vi därför Assessment Center på slutkandidaten. Det innebär att vi inte bara intervjuar och låter kandidaten genomgå online-tester. I ett Assessment Center får kandidaten genomgå simuleringsövningar där vi ser deras faktiska beteende – vi tittar på när de jobbar och ser hur de faktiskt gör. Därmed kan vi berätta för dig exakt vad kandidaten gör bra, vad han eller hon kan förbättra och vad han eller hon kommer behöva stöd i. På så sätt kan du både ta ett välinformerat rekryteringsbeslut – men också säkra en bra introduktion och ett ledarskap som skapar framgång.

Rekryteringstjänster

Search

En proaktiv process där vi tar kontakt direkt med de personer som är relevanta att prata med. Vi genomlyser marknaden och hittar de mest kompetenta kandidaterna. Läs mer om hur vi går till väga här…

Selection / annonsrekrytering

Rekrytering genom annonsering i print eller online – dvs här når du huvudsakligen de som faktiskt är ute och aktivt letar efter ett nytt arbete. Läs mer om hur vi går till väga här…

Second opinion

Vi träffar dina kandidater och bidrar med ett objektivt perspektiv från intervju, tester och analyser. Ofta är det extra intressant vid interna rekryteringar, vid rekrytering där man har identifierat kandidater via sitt eget nätverk. Läs mer om hur vi går till väga här…