Outplacement – program

Vi har flera olika nivåer och olika längd på våra program för att passa olika behov. Det finns många olika sätta att reagera på situationen man befinner sig i. För vissa är den väntad, för andra kom det plötsligt. Några är redan i gång med att starta eget, andra hade redan en del krokar ute hos andra arbetsgivare. Några vet inte var de ska börja. Men som uppsagd chef känns det ofta otryggt att ta kontakt med vänner för att få hjälp med att strukturera en plan – en professionell coach kan vara ett mycket bra stöd. Vi har själva lång erfarenhet av rekrytering och våra coacher har lång erfarenhet av både karriärcoaching och rådgivning i den här typen av situationer.

 

Våra program

 

Gemensamt för alla program är att de innehåller

Bas – 3 månader

3 månadersprogram med 10 individuella timmar + 15 timmar seminarier i grupp

Intensiv – 4 månader

4 månaders program med 14 individuella timmar + 15 timmar seminarier i grupp

Executive – 6 månader

6 månaders program med 24 individuella timmar + 15 timmar seminarier i grupp samt 5 timmar med valfritt innehåll