Executive Outplacement

Förändringar i företagsstruktur, neddragning, dålig konjunktur, rätt person person på fel plats – det finns många anledningar att medarbetare och organisation behöver skiljas åt. Den processen kan kännas dramatisk – många individer är i stort behov av en guide igenom den. Företag vill skiljas som vänner men har liten möjlighet att påverka vad som händer efter beskedet väl är gett. Vi levererar Outplacement-lösningar på Executive-nivå med individuellt innehåll och individuellt matchade coacher.

Outplacement Process Outsourcing

Många av våra kunder väljer att lägga hela outplacement-processen hos oss. Vår process är färdig att använda eller kan skräddarsys till era och/eller individens behov. Executive Outplacement inkluderar coaching, seminarier, intervju träning, verktyg och sparring på den nivå som deltagaren behöver baserat på dennes egen nivå, nuläge och förväntningar.

Outplacement – program

Vi har flera olika nivåer och olika längd på våra program för att passa olika behov.

Du kan läsa mer om de olika programmen här…

Individuellt innehåll

Vi väljer en individuellt matchad coach för varje deltagare men i våra Executive-program inkluderar vi också fria timmar för valfritt innehåll. Det valfria innehållet väljer vi tillsammans med deltagaren baserat på egna behov och förväntningar. Det kan exempelvis vara aktiviteter som privatlärare, retorikträning, rådgivning kring personligt varumärke, målinriktad och specifik intervjuträning, mediaträning, rådgivning kring att starta & driva eget företag, stresshantering etc.

Seminarier

Vi bjuder in deltagarna till seminarier kring olika ämnen som kan vara intressanta. Ämnen varierar men kan t.ex. beröra

Individuella coacher

Alla coacher har genomgått utbildning i enlighet med ICF’s riktlinjer. De följer samma process i en gemensam struktur. Men coacher är olika individer med olika personligheter, kunskaper, erfarenheter och stil. Genom vårt nätverk kan vi matcha deltagaren med den coach som bäst kan skapa nytta for deltagarens situation och nivå.

ICF-certifierade coacher

Alla våra coacher har utbildat sig i enlighet med ICF’s riktlinjer. De flesta är certifierade på ACC-, PCC- eller MCC-nivå. ICF, International Coach Federation är det världsledande globala branschorganet för coacher, de har över 23.000 medlemmar. Stardust Executive är också medlemmar hos EMCC – European Mentoring & Coaching Council. Det borgar för än mer kunskap om coaching. Vi samarbetar med Executive Coaches med lång erfarenhet av coaching samt ledarerfarenhet på hög nivå i näringslivet – samt erfarenhet av karriär-coaching / karriärskiften