Utbildning i coachande ledarskap / feedback

Många företag upplever att deras ledare inte lyckas skapa varaktig förändring. Medarbetarna stöter på problem och frågar sin chef om lösningen istället för att hitta den själv. I andra tillfällen ges feedback på ett sätt som inte skapar vare sig insikter eller ett förändrat beteende, varpå samma problem återkommer.

Stardust Executive har paketerade utbildningar för att att skapa ett förändrat ledarskap. Vi kan lära era ledare grunderna i strukturerad coaching för att kunna ge coachande feedback för att anta ett reellt coachande förhållningssätt. På så sätt kan de få medarbetarna att komma till insikt om vad de är bra på, vad de behöver utveckla, vad som behöver göras och hur. Vi går igenom grunderna i coaching och låter dem träna på coaching och feedback. Vi samarbetar med några av Sveriges mest välmeriterade coacher som delar med sig av sin erfarenhet, sin kunskap och ger deltagarna en stark upplevelse med mycket övningar hands on.

 

Utbildningsprocessen

 

Före – Uppstartsfas

Startmöte med uppdragsgivare
Förberedande möte och behovsanalys med gruppen
Ev. informationsmöte med överordnade
Dokumentation

Under – Leveransfas

Introduktion till coachingmetodiken
Coachingträning
Feedbackträning
Stöd mellan tillfällena på plats, via telefon, via mail
Hemuppgifter

Efter – Underhållsfas

Utvärdering med gruppen
Uppföljningsmöte med uppdragsgivare
Fortsatt stöd/träning
Stöd / träning på plats
Inbokade telefontider
Träning hos Stardust Executive
Train The Trainers upplägg

 

Kontakta oss idag så kan vi berätta mer om hur du kan få dina ledare att komma till nya insikter om hur de kan skapa förändring hos sina medarbetare, utveckla dem och få dem att nå oanade höjder.