Individuella Coaching-program

Beroende på behov kan vi leverera coaching-program med olika mycket innehåll under varierande lång tid.

Vi har färdiga program på 3, 6 eller 12 månader. Vilket program som är mest relevant kan avgöras beroende på vilket mål som sätts, dvs utifrån en bedömning av vilka steg som behöver tas. Innehållet kan dock anpassas till individen i olika grad. Vi är certifierade assessorer och har assessment-verktyg och kunskap för att snabbt sätta oss in i nuläget och kick-starta coaching-programmet. Vi genomför personlighetsanalys, motivations- och drivkraftsanalys och en intervju. Vi intervjuar deltagaren kring personliga behov, mål, deras situation och deras förväntningar. Det kan eventuellt kompletteras med 360-gradersanalys, kompetensbaserad intervju eller ett fullt development centerSen skräddarsyr vi programmet och matchar en individuell coach som motsvarar behovet.

Vi står för processledning, administration, kundsupport och service.

 

Coaching – process

 

Uppstartsfas – 2-4 veckor

Startsamtal med individ/chef (ev. HR)
Mål- och behovsanalyser
Nulägesanalyser/Assessments
Feedback till chef (ev. HR)
Eventuella trepartssamtal

Coachingfas – 3-12 månader

Coachingtillfällen
Förberedelser och handlingsplaner
Coach stöd via e-mail, telefon, sms
Utvärdering var 3:e månad av resultat/kvalitet
Feedback till chef (ev. HR)

Underhållsfas – 6 månader

Uppföljning efter 3 mån
Feedback till chef (ev. HR)
Ev. fortsatta coachingtillfällen
Ev. fortsatta utvärderingar

 

Coaching-program

 

Samtliga program kan genomföras enbart med deltagaren eller med en tredje part, en uppdragsgivare – vanligtvis deltagarens chef eller HR. I tillfälle att det finns en uppdragsgivare hålls ett extra startmöte med uppdragsgivaren för att diskutera vad målet för coaching programmet ska vara. Vi har en struktur för att dokumentera och följa upp mål – vilket skapar varaktiga förändringar och resultat.

3 månader

3 månaders program med 8 timmar coaching

6 månader

6 månaders program med 14 timmar coaching

12 månader

6 månaders program med 20 timmar coaching

I våra coaching-program kan vi även bidra med mer än bara coaching. Andra aktiviteter kan vara olika former av rådgivning, privatlärare, retorik-träning, personal branding etc. Aktiviteter som skapar utveckling mot det uppsatta målet. Det är en option som är individuell. Den kan antingen ersätta några av coachtimmarna eller komplettera dem.