Executive Development & Coaching

Atleter skulle aldrig ha kunna tävla och nå nya topp-nivåer utan en coach. Men i näringslivet är man ofta ensam med sitt ansvar och har få (om ens några) förtrogna att bolla sina tankar med. Faktum är att de flesta chefer skulle må bra av en personlig tränare för hjärnan – en coach som kan hjälpa till att skapa tid för reflektion, skapa struktur för tankarna och en rörelse framåt som skapar varaktig förändring och resultat. Coaching ger nämligen resultat. En undersökning som PWC genomfört har nyligen visat att coaching genererar lärande och klarhet såväl som framåtriktad handling – och med mätbara resultat. En kvalificerad majoritet, 86% av företagen, svarade att de minst fått sin investering tillbaka.

Vi kan leverera executive coaching på hög nivå genom vårt stora nätverk av coacher i Norden såväl som internationellt. Vi kan även lära ut grunderna i coaching, hur man antar ett coachande förhållningssätt gentemot sina medarbetare och hur man som ledare får medarbetare att komma till insikter som resulterar i ändrat beteende och därmed långsiktiga resultat.

Coaching Process Outsourcing

De flesta organisationer har vare sig tiden, nätverken eller kunskapen för att välja coacher eller ens definiera en process för coaching. Vi har en färdig process som syftar till att sätta mätbara mål och mätbara resultat. Många av våra kunder outsourcar hela coaching-processen till oss. De litar på att vi kan definiera målet/målen, anpassa processen och programmet, skapa mätpunkter och välja den coach som har bäst förutsättningar att skapa resultat.

Individuella program

Vi har färdiga program på bas-, intensiv- och executivenivå som anpassas till individen i olika grad. Vi är certifierade assessorer och har verktyg och kunskap för att snabbt sätta oss in i nuläget och kick-starta coaching-programmet. Vi intervjuar deltagaren kring personliga behov, situation, mål och förväntningar. Sen skräddarsyr vi programmet för att motsvara det behovet. I våra Executive-program bidrar vi därför med mer än bara coaching. Andra aktiviteter kan vara olika former av rådgivning, privatlärare, retorik-träning, personal branding etc. Aktiviteter som skapar utveckling mot det uppsatta målet. Läs mer om våra individuella coaching-program här…

Individuella coacher

Alla coacher har genomgått utbildning i enlighet med ICF’s riktlinjer. De följer samma process i en gemensam struktur. Men coacher är olika individer med olika personligheter, kunskaper, erfarenheter och stil. Genom vårt nätverk kan vi matcha deltagaren med den coach som bäst kan skapa nytta for deltagarens situation och nivå. Vi kan erbjuda Executive Coacher som har lång erfarenhet som coacher men som också har chefserfarenhet på hög nivå i näringslivet.

Utbildning

Stardust Executive har också paketerade utbildningar – för era chefer – i coachande förhållningssätt, hur man ger coachande feedback och hur det kan länkas till performance management. Läs mer här…

ICF-certifierade

Alla våra coacher har utbildat sig i enlighet med ICF’s riktlinjer. De flesta är certifierade på ACC-, PCC- eller MCC-nivå. ICF, International Coach Federation är det världsledande globala branschorganet för coacher som har över 23.000 medlemmar.