Management Audit

Kärt barn har många namn – vi skulle kunna kalla det för en Human Due Diligence, en Management Due Diligence, Ledningsgruppsutvärdering eller en Executive Assessment. Poängen är att genomlysa ledningsgruppen och kartlägga vilka affärskopplade kompetenser de besitter, vilka roller personerna där tar naturligt och – var luckorna finns. När du vill veta vilka kompetenser du faktiskt har – eller saknar – i ledningsgruppen så är det läge att göra en assessment av ledningsgruppen, en s.k. Management Audit.

Affärskopplad utvärdering

Vi kan hjälpa dig att göra en strikt affärskopplad utvärdering av ledningsgruppen. I vår Management Audit jobbar vi med marknadens bästa verktyg för personbedömning. Det gör att vi kan titta på ledningsgruppens medlemmar individuellt såväl som att titta på dem som den grupp de är.

Vi skapar ett tydligt och mätbart resultat. Det övergripande målet är att göra en utvärdering av ledningsgruppens medlemmar för att säkerställa att den är rätt sammansatt för att möta de affärsmässiga utmaningarna och att därmed stötta VD – samt såklart gruppen själva – i det fortsatta arbetet med bolagets utveckling.

Vi hjälper er att skapa en gemensam syn på det framtida kompetensbehovet i ledningsgruppen, och inom vilka områden som gruppen behöver förstärkas. Vår Management Audit ger dessutom varje individ en plattform för sin egen personliga utveckling – så att de förstår att utnyttja sina styrkor maximalt. Vi ger dem insikt i vilka områden de kan stärka upp. En väl utförd Management Audit hjälper till att skapa en sammansvetsad, mer effektiv ledningsgrupp. Den ger också en tydlig plattform för extern rekrytering av nödvändig kompetens.

Analysen kopplas till din affär

Stardust Executive har färdiga koncept för hur du kan göra en strukturerad och affärskopplad Management Audit oavsett om det sker i samband med förvärv, fusion, när en ny VD tillträtt eller när bolaget står inför nya utmaningar. Utifrån syftet kan vi anta ett rent utvecklande perspektiv eller ett mer utvärderande perspektiv. Men vi kopplar vår analys till din affär och det du behöver veta.

Det här får ni

 

Vill du veta mer? Kontakta oss

Stardust Executive är experter på just affärskopplad personbedömning. Kontakta oss så hjälper vi er att titta på era behov utifrån dagens situation i ledningsgruppen, den framtida strategin samt er syn på nödvändiga kompetenser.