Assessments

Direkt till våra assessment-tjänster – klicka här!

Affärskopplad personbedömning

Vi är specialister på personbedömning. Att använda verktyg som personlighetsanalys för att titta på en person är en sak, att sätta det i kontexten av din verksamhet och berätta vad personen betyder i just din verksamhet är en helt annan. Det kan vi. Från oss får du inte bara grafer och staplar – du får en riktig bedömning där vi berättar vad vi ser utifrån din organisations perspektiv, utifrån din kontext.

Vi har från starten av vårt bolag valt att inte göra oss beroende av en enda testleverantör. Vi utvärderar löpande olika metoder och leverantörer för att ligga i framkant.

Minimera risk och få bättre beslutsunderlag

Att göra och genomföra assessments handlar om behovet att minimera risk samt få ett fylligt beslutsunderlag. Våra assessments utgår från fördefinierade kompetenser som svarar på det behovet. Vi gör en grundlig nulägesanalys för att förstå din affär, organisation och kultur. Utifrån den analysen tittar vi gemensamt på vilka konkreta kompetenser som ska mätas och hur det görs på bästa och mest rimliga sätt. Resultatet av våra assessments är fylliga, raka och ärliga rapporter som berättar för dig exakt vilka styrkor och utvecklingsbehov varje individ har. Vi säger som det är – baserat på vad vi ser. Det ger mening till dig – och till den som blir utvärderad – i form av användbara slutsatser och rekommendationer. Det ger dig ett väsentligt bättre beslutsunderlag.

Assessmentverktyg och simuleringsövningar i världsklass

Stardust Executive är partners med Saville Consulting i UK samt Hudson R&D i Belgien – ledande i utvecklingen av psykometriska verktyg och simuleringsövningar för assessment-syften. Vi har tillgång till flera olika simuleringsövningar på olika nivåer och för olika syften, t.ex. generell företagsledning, försäljning, ledarskap på dotterbolagsnivå, koncernledningsnivå etc. Vi har även licensierat verktyg för personlighetsanalys, motivations- och drivkraftsanalys, färdighetstester som mäter abstrakt, numerisk och verbal förmåga. Stardust Executive är också bland de första i Sverige att vara certifierade och licensierade användare av Saville Consultings The Wave.

Assessment tjänster

 

Assessment Center

Assessment Center används för att ta beslut i rekryteringsprocesser. Det minimerar risken för felrekrytering samtidigt som det ger dig väsentligt mer kunskap om kandidatens faktiska beteende. Kandidaten genomför en hel dag av tester, analyser, intervju och simuleringsövningar. Vi ser till att kandidaten blir utmanad på rätt nivå och ger dig en klar och tydlig rekommendation gällande hur kandidaten motsvarar den tilltänkta positionen. Läs mer om processen här…

Development Center

Samma metodik och innehåll som ett Assessment Center men med ett utvecklingsperspektiv (istället för att rekommendera beslut ja/nej). Vi identifierar klart och tydligt vad deltagaren behöver adressera för att nå sin fulla potential – generellt, i sin nuvarande position, eller för att nå en framtida position. Vi kommer med slutsatser och rekommendation på hur deltagaren kan arbeta för att vässa sin kompetens framåt. Läs mer om processen här…

360-graders analys

360-graders analys är ett kraftfullt verktyg för att ta reda på hur en person uppfattas av andra – klassiskt sett dennes kollegor, underordnade, chef samt ev kunder. 360-graders analys används enbart i utvecklingssyfte eftersom de som svarar är subjektiva. Nyckeln ligger i feedbacken, att tolka resultaten, se trenderna och ställa frågor – varför är det så här? Vår 360 är kompetensbaserad och kan skräddarsys alternativt göras som en mer generisk 360. Läs mer om processen här…

Enskilda assessments, skräddarsydda lösningar eller färdigt att använda.

Om du inte vill genomföra ett helt assessment center så kan vi hitta andra lösningar som passar ditt behov. Vi kan skapa helt kundunika lösningar baserat på er egen kompetensmodell, leverera enskilda tester eller analyser. Oavsett ditt behov – kontakta oss, vi har lösningar som kan fylla ditt behov. Skicka oss en förfrågan här…