Våra tjänster – Executive solutions genom affärskopplad personbedömning

Kärnan av det vi levererar till våra kunder handlar om en personbedömning som är kopplad till din verksamhet och din affär. Organisationer försöker oftast ta reda på om kandidater har rätt meriter när de rekryterar – dvs. att de har utfört rätt uppgifter. Det kan verka logiskt eftersom när personal fallerar så är det ofta uppgifter som man ser inte blir utförda till belåtenhet. Stardust Executive tittar på själva affären istället. På vad som är kritiskt för att en person ska kunna nå framgång i sin roll, på vilket beteende och vilken kompetens som krävs för att göra jobbet och bli framgångsrik.

”People are hired on CV, but fired on personality”

Det är ett uttryck som ofta citeras. Det är inte meriterna som avgör. Det är beteenden och kompetens som avgör – där personligheten såväl som drivkraften spelar roll. Meriterna säger väldigt lite om de dimensionerna. Vår personbedömning utgår från affären och tittar personligheten, motivationen, talangen och just på beteendet och kompetensen. Därmed bidrar vi till väsentligt bättre beslut när du rekryterar, därmed kan vi lägga en mer solid grund för utveckling via coaching – eller hjälpa en individ staka ut sin egen riktning i karriärcoaching och ren outplacement.

I kärnan av det vi gör finns en affärskopplad personbedömning som vi omsätter i assessments, coaching eller outplacement.

Vi kan även utbilda er egen organisation i hur man skapar mer träffsäkra rekryteringar eller får ett mer coachande ledarskap. Våra tjänster är strukturerade, vi jobbar objektivt och kompetensbaserat – vilket leder till jämställdhet och mångfald.

Assessment / Personbedömning

90% av det vi vet om hjärnan kommer från de senaste 10 årens forskning. Beteendevetenskapen har tagit stora kliv framåt. Trots det sitter många kvar med verktyg för personbedömning (assessment) daterade så tidigt som 1920-tal.

Stardust Executive jobbar med The Wave, ett toppmodernt psykometriskt verktyg med stark prognosförmåga att förutspå framtida jobbprestation, långt bättre än sina konkurrenter. I Assessment Centers jobbar vi med simuleringsövningar i världsklass från Hudson R&D i Belgien – vi är ett av mycket få  konsultbolag i Skandinavien som har tillgång till deras verktyg. Med Hudson och Saville ger vi dig en affärskopplad personbedömning som få, om någon, kan matcha i Sverige. Använd den för att ta rekryteringsbeslut eller lägg den som grund för utvecklingsinsatser. Vi har en skalbar modell.

Läs mer om Assessment här… 

Utveckling & Coaching

Precis som du har en personlig tränare för kroppen så behöver vi alla en för knoppen. Vi har ett stall av coacher som vi matchar varje individ mot för att hitta just den coach som bäst kan hantera och förstå det som ska göras. Genom en strukturerad personbedömning hittar vi snabbare till pudelns kärna och skapar förståelse för varför det är som det är och kan skapa en realistisk väg mot det mål som sätts upp. Vår process för coaching är kreerad för att skapa mätbara resultat och varaktig förändring. Vi kan utbilda chefer i coachande ledarskap, förhållningssätt och feedback för att ta ert ledarskap till en högre nivå.

Läs mer om Utveckling & Coaching här…

Outplacement & Karriärrådgivning

En individanpassad process som bygger på coaching och rådgivning. Vi skräddarsyr program för att passa varje unik individ. Med skräddarsydd, individuell CV-konsulting och intervjuträning som görs one-to-one – i kombination med en individuellt vald coach ser vi till att våra deltagare når de mål de själva sätter upp. Vi bidrar med kunskap om hur headhunters jobbar, hur man hanterar sociala medier och jobb-ansökningar.

Läs mer om Executive Outplacement här…

Talent Management

Talent Management är egentligen övergripande för alla tjänsterna ovan. Talent Management handlar om att identifiera, attrahera, utveckla och ev. avveckla personal. Vi kan hjälpa er att utveckla kompetensmodeller eller program för high-potentials. Behovet för skräddarsydda lösningar är oftast stort. Vi har starka erfarenheter och partners för att kunna hantera hela värdekedjan, beskriva och utveckla processerna, skräddarsy lösningar och implementera dem åt er.

Exempel på tjänster inom Talent Management

Läs mer om Talent Management här…